TERMENI ȘI CONDIȚII

Materialul conținut în acest site a fost întocmit doar în scopul furnizării de informații despre Kulttur.ro și despre serviciile pe care acestea le oferă.

Chiar dacă Kulttur.ro a structurat și realizat cu responsabilitate conținutul acestui site, nu exista garanția (expresa sau implicita) pentru acuratețea sau caracterul complet al informațiilor de pe acest site sau al celor publicate de terți la care se face referire prin linkuri din site.

Nicio informație din acest site nu constituie o ofertă, recomandare sau invitație de a vinde sau o solicitare a unei oferte.

Prin accesarea acestui site, sunteți de acord că, în limitele permise de lege, Kulttur.ro nu poate fi făcută răspunzătoare în nicio situație pentru niciun fel de daune (inclusiv daune speciale, indirecte sau subsecvente), fie în executarea unui contract sau printr-un delict civil ce decurge din sau în legătură cu informații de pe site sau publicate de terți la care se face referire printr-un link din site și pentru funcționarea sau nefunctionarea site-ului.

Furnizarea serviciilor și produselor de către Kulttur.ro se supune condițiilor contractuale standard ale Kulttur.ro privind astfel de servicii și bunuri, ce pot fi furnizate în copie, la cerere.

Acest site este protejat de drepturi de autor, toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală ale Kulttur.ro (incluzând dar fară a se limita la mărcile înregistrate, brevete și drepturi de design) precum și brand-urile incluse în material aparținând Kulttur.ro. Vă este permisa doar salvarea pe computerul personal sau tipărirea de copii de pe materialele disponibile pe acest site, pentru a fi folosite în scop personal sau necomercial; nu aveți voie să adaptați, să modificați sau să refolosiți textul sau imaginile de pe site fară acordul prealabil scris al Kulttur.ro.
 

Vezi si politica de confidențialitate