img
Contact

Contact

Suntem aici pentru a va oferi cele mai bune solutii legate de usi de interior, usi de exterior sau ferestre care respecta cele mai inalte standarde de calitate si design. Orice intrebare este binevenita!

Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru scopul de a vă răspunde la solicitarea pentru care ați utilizat formularul de contact.

Iti vom raspunde in cel mai scurt timp.

Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru scopul de a vă răspunde la solicitarea pentru care ați utilizat formularul de contact.

Politică de confidențialitate a datelor personale

Sibstil Doors recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

Vă informăm că datele de contact pe care decideţi să ni le funizaţi sunt „date cu caracter personal” conform prevederilor Legii nr. 677/2001 din România.

Politica de confidenţialitate a Sibstil Doors se aplică colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale pe care decideţi să le furnizaţi.

Vă rugăm să citiţi următoarele, pentru a afla mai multe despre politica de confidenţialitate şi practicile noastre privind datele personale.

De ce colectăm date cu caracter personal?

Colectăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale pentru pacientii laboratorului: de exemplu, date cu caracter personal sunt colectate în vederea inregistrarii in baza de date a datelor pasaportale in vederea respectarii trasabilitatii probelor biologice, pentru a putea elibera buletinele de rezultat conform normelor in vigoare, in acest sens fiind necesare pentru incadarea rezultatelor probelor investigate in limitele valorilor normale cat si pentru a putea raporta serviciile medicale prestate in baza contractului incheiat cu CASJ Prahova, in vederea decontarii acestora, decontare care se face in baza CNP-ului pacientului.
 • în vederea implicării tuturor părţilor interesate, în diverse ocazii, în activităţi de participare publică şi în vederea menţinerii unor relaţii bune cu comunitatea şi îndeplinirea diverselor sarcini de comunicare,

Cum putem folosi aceste informaţii?

Aceste date sunt folosite, conform celor indicate mai sus, în diferite scopuri. Câteva exemple specifice includ:

 • procesarea cererii dvs. de înregistrare, de solicitare de informaţii sau reclamaţiile dvs,
 • furnizarea de informaţii cu privire la serviciile Sibstil Doors.
 • posibilitatea informării dvs. cu privire la sugestiile pe care le-aţi avut,

Ce informatii colectăm?

În vederea îndeplinirii scopurilor menţionate mai sus, cu diverse ocazii, Sibstil Doors vă poate solicita date care sa ne permită să vă contactăm, cum ar fi: numele si prenumele dvs., CNP-ul, data de nastere, casa de asigurari la care platiti contributia de sanatate, medicul care recomanda serviciile medicale de laborator, adresa de email, numărul de telefon, adresa poştală completa.
Acest lucru se poate întâmpla când va prezentati la centrele noastre de recoltare probe biologice cu ocazia discuţiilor personale cu angajaţii nostri, cu ocazia participării la un chestionar sau la orice altă activitate de participare publică.

„Cookies” – aşa cum este o practică obişnuită pentru site-urile multor societaţi, şi site-ul Sibstil Doors foloseşte „cookies” şi alte tehnologii pentru a ne ajuta să inţelegem care părţi ale site-ului sunt cele mai populare, ce anume accesează vizitatorii nostri pe site şi cât timp petrec acolo. Folosim tehnologii cum ar fi „cookies” pentru a studia eficacitatea comunicaţiilor cu vizitatorii noştri, în vederea imbunătăţirii constante a site-ului/site-urilor noastre.

Informaţii de tip „Log” – serverele noastre înregistrează automat informaţiile pe care le trimite serverul dvs. atunci când vizitaţi site-ul nostru. Aceste înregistrări pot include informaţii referitoare la căutarea (electronică) pe web, adresa IP, tipul de „browser”, limbajul „browserului”, data şi ora căutarii dvs. şi una sau mai multe „cookies” care pot identifica în mod unic „browserul” dvs.

Informaţii privind „user”-ul– când trimiteţi un email sau folosiţi alt tip de comunicare cu Sibstil Doors, putem stoca aceste informaţii pentru a putea procesa cererile dvs., a le răspunde şi pentru a ne imbunăţi serviciile si activităţile.

Alte website-uri – în ceea ce priveşte website-urile, această Politică de Confidenţialitate a Datelor Personale se aplică tuturor site-urilor web care sunt deţinute şi operate de Sibstil Doors.

Dezvăluirea informaţiilor

În anumite situaţii şi numai dacă exista o obligaţie în acest sens, Sibstil Doors, în calitate de operator, poate dezvălui aspecte privind datele personale către auditorii săi, partenerilor săi contractuali, altor companii din acelaşi grup cu operatorul, instituţiilor care deconteaza serviciile medicale in sistemul asigurarilor de sanatate de stat.

Securitatea informaţiilor

Tratăm securitatea informaţiilor dvs. în mod foarte serios, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare şi procesare de date şi ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.
Accesul la datele personale este permis numai angajaţilor autorizaţi ai Sibstil Doors sau ai entităţilor din acelaşi grup ca şi Sibstil Doors, cărora le sunt necesare aceste date în vederea operării, dezvoltării şi imbunătaţirii serviciilor noastre. Aceste persoane sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestor date, fiind instruite cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor

Sibstil Doors procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesăm, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau imbunătaţirea serviciilor şi activităţilor noastre. Luăm măsurile necesare în măsura posibilităţilor, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale, dar depindem de utilizatorii noştri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.

Drepturile utilizatorului

Furnizarea de date este obligatorie, daca aceste date nu sunt furnizate, Sibstil Doors nu ar putea să vă presteze serviciile medicale conform normelor in vigoare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul de a va opune stocării şi prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita stergerea acestor date,
 • dreptul de acces la datele dvs. personale,
 • dreptul de intervenţie asupra datelor dvs. personale,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, respectiv aveţi dreptul de a cere si de a obţine:
  • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dvs., adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dvs, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul dvs. ori alte asemenea aspecte,
  • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa dvs., care vă afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la litera (a) de mai sus.
 • dreptul de a vă adresa justiţiei, în cazul în care consideraţi că datele dvs. nu sunt utilizate în mod corespunzător.

Întrebări legate de confidenţialitate

Vă rugam să adresaţi orice sugestii sau nelămuriri pe care le aveţi cu privire la această politică de confidentialitate d-lui Alexandru Rică, Administrator Legal, la numărul de telefon 0757 874 874

Modificări ale acestei politici

Vă informăm că Politica de Confidenţialitate a Datelor Personale se poate modifica periodic. Orice modificări ale Politicii vor fi evidenţiate pe versiunea actualizată a politicii de confidentialitate.